Råd och tips för din hud

Nässelutslag (urtikaria)

Nässelutslag (urtikaria – efter latinets ord för nässla) är utslag som kan vara enstaka eller flera i större sammanhängande områden. Utslagen är upphöjda och är hudfärgad till blekröda med rödare kanter. De kan snabbt ändra form och dyka upp på andra platser.

Kraftia nässelutslag på armen

Urticaria (Wikimedia Commons: James Heilman)

Orsaker och symptom

Orsaken till varför nässelutslag uppstår är i de allra flesta fall helt okänd. Redan innan de upptäcks kan det börja klia men efter ett tag börjar de synas. De försvinner ofta lika snabbt som de kom, redan efter några dagar men kan ibland komma och gå under en vecka på olika ställen på kroppen.

Storleken på utslagen är olika men kring en eller ett par centimeter i diameter. Vanligast är de på benen, armarna och överkroppen. Nässelutslag är inget som smittar.

Att de uppstår kan bero på många olika orsaker. Det kan bero på överkänslighet mot mat, insektsbett eller som en följd av någon infektion. En del får det i samband med förkylning.

Man kan dela in nässelutslagen i tre huvudgrupper. Det går dock inte att se skillnad på deras utseende.

Allergiska nässelutslag

En allergisk reaktion mot födoämnen eller mot läkemedel kan yttra sig i form av nässelutslag. Om man är uppmärksam och försöker se samband kan man kanske räkna ut vad det är man är allergisk mot. I vissa fall kan det vara svårt.

Vanliga födoämnen som brukar ligga bakom utslagen är framför allt ägg och mjölk hos små barn och  och nötter och skaldjur hos äldre barn.

Icke-allergiska nässelutslag

Även här kan det vara mat som ger nässelutslagen men det rör sig inte om en allergisk reaktion. Jordgubbar innehåller salicylsyra, som kan ge den här typen av reaktion. Lingon innehåller bensoesyra som även den syran kan ge utslag.

Fysikaliska nässelutslag

De två ovan nämnda utslagen är vanligast men det finns fall av nässelutslag där fysikalisk påverkan kan vara orsaken. Tryck, kyla, kroppsansträngning och UV-ljus kan ge upphov till urtikaria.

Till skillnad från de allergiska och icke-allergiska uppträder nässelutslagen vid fysikalisk påverkan i regel där själva påverkan sker. Är det kallt ute är det på den exponerade huden som utslagen kommer.

Nässelutslag hos barn

Det är vanligt att barn får nässelutslag en eller flera gånger som bebis. Ibland kan de vara tecken på en allergisk reaktion mot något man ätit, rört vid eller så kan de blossa upp efter att barnet haft en infektion.

Om barnet har väldigt kraftiga nässelutslag bör man omgående ta kontakt med läkare. Det ska man också göra om utslagen inte försvinner inom en vecka. Händer det ofta att barnet får utslag bör en allergiutredning genomföras.

Barn med kraftiga allergiska reaktioner kan få andnings- och påverkat medvetande. Då är det 112 för ambulans och omedelbar sjukvård som gäller.

Kroniska nässelutslag

Om man har utslagen i minst sex veckor brukar man kalla de för kroniska nässelutslag. De brukar gå över inom ett år, men kan i ovanliga fall pågå längre.

Det är vanligare att kvinnor drabbas av kroniska utslag än män och det drabbar oftare vuxna i medelåldern.

Behandling av nässelutslag

Behandlingen består i regel av både antihistamin som motverkar allergiska reaktioner och kortison som dämpar inflammationen. Receptfria tabletter kan lindra klådan från nässelutslagen.

För att dämpa klådan kan man kyla huden genom en kall dusch eller använda ett kylbalsam.

Om man är osäker på vilken sorts nässelutslag det är bör man behandla de som allergiska nässelutslag.