Råd och tips för din hud

Vitiligo

Vitiligo är en autoimmun hudsjukdom som innebär att man får ett fläckvist bortfall av pigmentceller i överhuden. Detta gör att områdena utan pigmentceller blir kritvita, så ju mörkare hy man har desto mer framträdande blir fläckarna.

Vitiligo
Foto: James Heilman (Wikimedia Commons) User:Jmh649

Man räknar med att mellan 1 och 2 % av världens befolkning lider av vitiligo. Sjukdomen delas in i olika typer beroende på vilka delar av kroppen den drabbar – vanligaste formen är den generaliserade, även kallad vitiligo vulgaris.

Generaliserad vitiligo debuterar oftast hos tonåringar och unga vuxna, men kan uppstå i vilken ålder som helst. Det är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att det är kroppens egna immunförsvar som plötsligt slår slint.

En samling av de egna vita blodkropparna, eller deras produkter, går till attack mot pigmentcellerna i överhuden och skadar dem. De områden som blir av med sitt pigment är vanligtvis huden runt ögonlocken, munnen, armhålorna, händerna, fötterna, armbågarna, knäna och könsorganen.

De ljusa fläckarnas utbredning brukar långsamt öka med tidens gång. I vissa fall kan de dock spridas så snabbt som inom några månader – detta är i så fall ofta kopplat till psykisk stress eller trauma.

Man tror också att sjukdomen kan påverkas av stora hormonförändringar i kroppen, som sker vid till exempel en graviditet eller under puberteten. Hos en del personer kan spridningen upphöra och stabiliseras, och pigment kan delvis komma tillbaka.

Exakt hur sjukdomen kommer att te sig för en viss person är dock svårt att förutsäga. Lika svårt är det att tala om någon optimal behandlingsmetod för vitiligo. Idag har man ännu inte funnit ”den” kuren som faktiskt kan bota sjukdomen, utan man vänder sig istället till behandlingar som kan lindra dess utbredning.

Först och främst brukar man som patient bli erbjuden medicinsk behandling för att dämpa immunförsvarets attack mot pigmentcellerna. På så vis hoppas man bromsa upp processen av depigmentering, samt skapa goda förutsättningar för en återpigmentering.

Ljusbehandling, där patienten får sola i ett speciellt solarium, kan vara ett komplement. Det är även vanligt att man tar hjälp av kosmetik för att minska patientens psykiska lidande och öka hans eller hennes livskvalitet.

Segmentell vitiligo

Segmentell vitiligo är en annan form av sjukdomen, som bara visar sig på den ena halvan av kroppen. Detta möjliggörs av att den följer något av de nervsegment som ligger utbredda på det sättet i huden.

Många gånger fås inte bara en avpigmentering utan dessutom kan hårfolliklarna drabbas. Segmentell vitiligo har inte någon autoimmun orsak, utan man tror att den uppstår av de substanser som tillverkas i slutändan på nerverna.

Sjukdomen brukar utveckla sig snabbt till en början, inom 3-12 månader, för att sedan stanna upp. Därefter sprider den sig i regel inte mer. Denna form av sjukdomen berör cirka 5-10 % av det totala antalet patienter med vitiligo; den är med andra ord relativt ovanlig.

Den behandling som idag brukar användas och ha effekt är transplantation av pigmentceller. Ett krav för sådan transplantation är att de drabbade områdena är stabila sedan ett tag tillbaka, utan att ha växt till sig.

  1. Mats

    Hej!
    När jag hade fått Vitiligo gjorde min läkare tester för Glutenintolerans, vilket jag också hade fått visade det sig. Tydligen kan dessa sjukdomar ha en koppling till varandra. Jag tycker att den informationen bör stå med på denna sida.
    Mvh,
    Mats

Lämna ett svar

8 − ett =