Leverfläckar

Mörkare hudförändringar har många olika namn varav leverfläckar bara är ett. Pigmentnevi är dock den korrekta medicinska termen för de fläckar som även kan kallas födelsemärken, leverfläckar, smultron- och eldsmärken. Dessa fläckar finns hos alla människor, och framträder i olika hög grad. En del syns tydligt redan vid födseln, men oftast bildas de längre fram i livet. De kan skilja sig åt vad gäller antal, form, storlek och färg, men de flesta är bruna och ganska små.

En leverfläck är en slags missbildning i huden som kommit till genom att pigmentceller lokalt har klumpat ihop sig i en liten grupp. Vissa sorter består av blodkärl och är blåröda till färgen – de flesta av dem försvinner så småningom och kallas för smultronmärken. Andra märken som också är rödaktiga, men till skillnad från smultronmärken inte höjer upp sig ur huden, kallas för eldsmärken. Denna typ är mer sällsynt och brukar inte heller försvinna. Nedan följer en sammanfattning av olika typer av födelsemärken.

Banalt pigmentnevus: är ett väl avgränsat märke, runt eller ovalt till sin form, med en jämn pigmentering. Färgen är hudfärgad till brun, och storleken oftast under 5 mm.

Dysplastiskt nevus: har en ojämn pigmentering i brunt till svart, och är dessutom ofta rodnade. Formen är avvikande i sin oregelbundenhet och diametern är större än 5 mm. Personer med dysplastiska nevi har en ökad risk att drabbas av malignt melanom.

Halonevus: är ett vanligt pigmentnevus som omges av en rund, ljusare skiva kallad halo. Är av godartad typ.

Medfött nevus: höjer upp sig över huden och kan ibland vara hårbevuxna. Har en kraftigt varierande storlek, med en diameter på allt mellan 1-2 mm och mer än 20 mm. De som är större till sin storlek löper en större risk än de mindre att utvecklas till malignt melanom.

De flesta ljushyade vuxna har ett antal leverfläckar på sin kropp, men efter 30 års ålder är det sällan man får några nya. Gravida kvinnor kan dock uppleva att de oftare får nya märken. Födelsemärken hos barn växer i takt med att barnet gör det. Det är sällan personer under 15 år drabbas av malignt melanom, men om man känner sig orolig och tycker att en fläck uppvisar tecken på sjukdomen bör man alltid ta barnet till en hudläkare.

De drag man ska vara uppmärksam på när det gäller leverfläckar är:

  • Leverfläcken har förändrats i storlek
  • Leverfläcken har förändrats i färg
  • Leverfläckens avgränsning ser annorlunda ut än innan
  • Leverfläcken har börjat klia
  • Leverfläcken ser sårig ut eller blöder

För att förebygga ”farliga” födelsemärken ska man undvika att utsätta sin hud för saker som irriterar eller skaver, sola med måtta och naturligtvis använda solkräm när man gör det. Man bör aldrig låta det gå så långt att man bränner sig i solen.

Sist men inte minst är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna att man försöker att själv se över sina födelsemärken, med jämna mellanrum. Då har man lättare att upptäcka eventuella förändringar och gå och få dem kontrollerade av en läkare. Ju tidigare man upptäcker en elakartad förändring desto större chans har man att bota den, så man bör alltid agera enligt principen “hellre en koll för mycket än en för lite”.

Skulle ett märke se misstänkt ut tar man bort det med en enkel operation under lokalbedövning. Hudbiten tas då bort med en vass hålstans – att sy blir inte alltid nödvändigt och hela proceduren är över på 10-20 minuter. Är det istället av kosmetiska skäl man vill ta bort ett födelsemärke kan man göra det hos en plastik- eller hudkirurg, men inte förrän efter puberteten. Detta för att minimera risken för fula ärr längre fram.

På AllaBehandlingar.se kan du hitta kliniker på din ort som kan hjälpa dig att ta bort leverfläckar.

Frågor om leverfläckar?

Vi har tagit bort kommentarsfältet då vi inte anser oss lämpade att svara på den typen av frågor som vi fick angående leverfläckar. Vi kan inte, och vill inte, ställa diagnoser på vilka typer av leverfläckar som bör kollas upp och inte kollas upp samt vilka leverfläckar som kan vara farliga eller inte. Utöver de generella beskrivningar som anges i artikeln så gäller alltid: om du är orolig över en förändring i en leverfläck eller om du tycker att en leverfläck ser “fel” ut, kontakta då alltid en hudläkare eller allmänläkare och be denne att ta en titt på fläcken.